Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn. Cho dù bạn đang sống trong nhà ở dài hạn, chuyển tiếp hay chuyên gia, chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trong hành trình của bạn. 


Duyệt qua các tài sản cho thuê còn trống

Dịch vụ cho thuê của chúng tôi

Sữa chữa và bảo trì

Đội ngũ Dịch vụ Bảo trì của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn khắc phục sự cố sửa chữa và bảo trì tại cơ sở HHS của bạn càng sớm càng tốt.

Tài nguyên của người cho thuê

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn về thông tin, tư vấn và hướng dẫn về việc thuê và duy trì tài sản của bạn.

Chia sẻ một câu chuyện

Chúng tôi đã được nghe một số câu chuyện tuyệt vời về những người sống trong cộng đồng của chúng tôi. Thay vì Giải thưởng Hàng xóm Tốt của chúng tôi, giờ đây chúng tôi đang chia sẻ những câu chuyện.

Chính sách

Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có các chính sách hướng dẫn tất cả các khía cạnh của việc thuê nhà để tất cả chúng tôi biết phải làm gì và các quy tắc là gì.

Tìm kiếm