Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Dịch vụ tiếp cận

Các phương tiện tiếp cận di động quyết đoán của chúng tôi, HeyVan ở Bendigo và HeyYou-t ở Swan Hill, cung cấp biện pháp can thiệp sớm để giảm tác động tâm lý xã hội của việc ngủ nhiều.

Các nhóm tích cực tìm kiếm và hỗ trợ những người vô gia cư hoặc ngủ li bì thường xuyên, giúp họ tiếp cận chỗ ở khẩn cấp, nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ mà họ cần.

HeyVan

HeyVan là một dịch vụ tiếp cận di động quyết đoán hoạt động từ văn phòng Bendigo của chúng tôi và hỗ trợ những người ngủ quên trong thành phố và khu vực Greater Bendigo.

heyyou.t

HeyYou-t

HeyYou-t là một không gian an toàn nơi những người ngủ gật có thể kết nối với nhóm Phản ứng tiếp cận quyết đoán của người vô gia cư. Nó chuyên chở các loại thực phẩm cơ bản và các mặt hàng thiết yếu và dừng lại ở một số địa điểm được biết đến trên khắp vùng Swan Hill.

Tìm kiếm