Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Nhà ở dành cho Người khuyết tật Chuyên gia

Active SDA phát triển và cung cấp nhà ở cho những người hội đủ điều kiện nhận Chỗ ở dành cho Người khuyết tật Chuyên gia (SDA) do NDIS tài trợ.

Nhóm đa ngành của Active SDA có nhiều kinh nghiệm trong việc hiểu nhu cầu về nhà ở của người khuyết tật.

Chúng tôi phát triển và cung cấp các ngôi nhà, căn hộ, căn hộ và các lựa chọn sinh hoạt chung chất lượng cao được thiết kế theo Tiêu chuẩn thiết kế SDA và tuân thủ Tiêu chuẩn thực hành NDIS.

Những người tham gia NDIS và những người ủng hộ cá nhân có thể tham gia cùng chúng tôi để hỗ trợ việc tìm kiếm và chuyển đến một khu nhà ở SDA.

Chủ sở hữu bất động sản SDA có thể tham gia với chúng tôi để cung cấp các dịch vụ tuân thủ SDA, thuê nhà và quản lý tài sản.

disability housing

Tìm kiếm