Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Chỗ ở khẩn cấp

Bạn có nơi nào đó để ở lại tối nay?

Nếu bạn không có nơi nào để ở tối nay, chúng tôi có thể giúp bạn tiếp cận chỗ ở khẩn cấp, chẳng hạn như lưu trú ngắn hạn trong nhà nghỉ hoặc nhà thuê phòng. 

Tôi có đủ điều kiện để có chỗ ở khẩn cấp không?

Nếu bạn là người vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư, bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ và hỗ trợ tài chính để đảm bảo chỗ ở trong trường hợp khẩn cấp.

Vui lòng gọi điện hoặc đến văn phòng địa phương của bạn để đặt lịch hẹn để chúng tôi có thể tiến hành đánh giá hoàn cảnh của bạn và tìm ra cách chúng tôi có thể giúp bạn.

Emergency Accommodation

Làm thế nào chúng ta có thể giúp bạn

Để truy cập các dịch vụ của chúng tôi, bạn cần đến một trong các văn phòng của chúng tôi để chúng tôi có thể tiến hành đánh giá

Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?

Chúng tôi có sẵn các dịch vụ khác có thể hỗ trợ.

Tìm kiếm