Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Chỗ ở khẩn cấp

Do you have somewhere to stay tonight?

If you have nowhere to stay tonight, we can help you access emergency accommodation such as short-term stays in motels or rooming houses. 

Am I eligible for emergency accommodation?

If you are homeless or at risk of homelessness, you may be eligible for support and financial assistance in securing emergency accommodation.

Please call or visit your local office to book an appointment so we can conduct an assessment of your circumstances and work out how we can help you.

Emergency Accommodation

Làm thế nào chúng ta có thể giúp bạn

Để truy cập các dịch vụ của chúng tôi, bạn cần đến một trong các văn phòng của chúng tôi để chúng tôi có thể tiến hành đánh giá

Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?

Chúng tôi có sẵn các dịch vụ khác có thể hỗ trợ.

Tìm kiếm