Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Cưu trợ khẩn câp

If you need short term financial help to meet your immediate needs, Emergency Relief funding is available for food vouchers, supermarket vouchers, petrol vouchers, utility bill payment and other essentials. Contact us on 1300 428 364 for assistance.

Bật
Đọc dễ dàng

Trước hết, bạn sẽ cần đến một trong các văn phòng của chúng tôi để chúng tôi có thể tiến hành đánh giá hoàn cảnh của bạn và xác định cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. 

Chúng tôi cung cấp tài trợ Cứu trợ Khẩn cấp cho các cá nhân và gia đình trong thời gian khủng hoảng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản tức thời. Đây là nguồn tài trợ ngắn hạn và bao gồm hỗ trợ cho các hạng mục vật chất như: 

 • phiếu ăn uống  
 • phiếu siêu thị 
 • phiếu xăng dầu 
 • hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện nước 
 • các yếu tố cần thiết khác (có thể thay đổi về bản chất tùy theo vị trí) 
 • đăng ký xe

Đủ điều kiện

Bất kỳ ai: 

 • gặp khó khăn về tài chính do hoàn cảnh
 • thu nhập thấp

Làm cách nào tôi có thể tiếp cận nguồn tài trợ Cứu trợ Khẩn cấp?

Tại văn phòng Geelong của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ ngắn hạn để giúp giải quyết các nhu cầu cơ bản tức thì cho các cá nhân và gia đình trong thời gian khủng hoảng. Điêu nay bao gôm:
 • Phiếu ăn uống
 • Phiếu mua hàng xăng dầu
 • Hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện nước
 • Giới thiệu dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu
Quy trình đăng ký Cứu trợ Khẩn cấp (ER) là:
 • Make an appointment with the Geelong Haven Home Safe office.
 • Các cuộc hẹn có sẵn vào thứ Hai và thứ Ba
 • Để tiếp cận tiền, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh, bản sao hóa đơn điện nước, hóa đơn (nếu có)
 • To prepare for your ER appointment please identify any outstanding utility bills

Xem Truy cập các dịch vụ của chúng tôi trang để biết thêm thông tin hoặc gọi 1300 428 364

Nếu bạn ở Metro (Đông Bắc Melbourne), chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến các nhà cung cấp dịch vụ khác. 

Liên hệ với chúng tôi trên 1300 428 365

Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?

Chúng tôi có sẵn các dịch vụ khác có thể hỗ trợ.

Nếu bạn cần trợ giúp tài chính ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu trước mắt của mình, quỹ Cứu trợ Khẩn cấp sẽ có sẵn để mua phiếu thực phẩm, phiếu mua hàng siêu thị, phiếu mua hàng xăng dầu, để thanh toán các hóa đơn điện nước và các nhu yếu phẩm khác.

Liên hệ với chúng tôi qua số 1300 428 364 để được hỗ trợ.

Tìm kiếm