Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Dịch vụ

Nếu bạn đang gặp phải hoặc có nguy cơ trở thành người vô gia cư, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ để giúp bạn có được một mái nhà. 

Emergency Assistance

Hỗ trợ tài chính

Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính và đang phải vật lộn để trả tiền thuê nhà, hóa đơn hoặc quản lý chi phí hàng ngày, thì chúng tôi có thể giúp hỗ trợ bạn trong thời gian này.

Case coordination

Điều phối tình huống

Chúng tôi làm việc với các tổ chức dịch vụ cộng đồng khác trong khu vực địa phương của bạn để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết, tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn.

Nhà ở

Chúng tôi có thể hỗ trợ đảm bảo hoặc duy trì việc thuê nhà tư nhân, tiếp cận nhà ở giá rẻ hoặc nhà ở cho những người có hoàn cảnh cụ thể cần hỗ trợ thêm.

Outreach

Chúng tôi tích cực tìm kiếm và hỗ trợ những người thường xuyên vô gia cư hoặc ngủ li bì và giúp họ có được chỗ ở khẩn cấp, nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ mà họ cần.

Tìm kiếm