Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Chính sách

Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có các chính sách hướng dẫn tất cả các khía cạnh của việc thuê nhà để tất cả chúng ta biết phải làm gì và các quy tắc là gì.

Điều này bao gồm tất cả mọi thứ từ tính đủ điều kiện đến tiền thuê, bảo trì và kiểm tra, thuê nhà chung và các chính sách về quyền riêng tư.

Tìm kiếm