Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Dịch vụ tài sản HIVE

Một doanh nghiệp xã hội

HIVE sử dụng sự kết hợp của những công nhân trưởng thành, có kinh nghiệm và những người trẻ tuổi nhiệt huyết, với mục đích duy nhất là tham gia lực lượng lao động lần đầu tiên hoặc tiếp tục ở lại lực lượng lao động.

Nhân viên của chúng tôi đã đến làm việc cho chúng tôi với nhiều nền tảng, kinh nghiệm và khả năng khác nhau nhưng điều kết nối tất cả họ là niềm đam mê hỗ trợ người khác và đóng góp tích cực.

Tìm kiếm