Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Phản hồi và khiếu nại

Tất cả các phản hồi đều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao các đề xuất mới và thích chuyển lời khen của bạn cho nhóm của chúng tôi. Chúng tôi xử lý các khiếu nại rất nghiêm túc và sử dụng phản hồi của bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Làm thế nào để đưa ra một đề xuất, phàn nàn hoặc khen ngợi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:

  1. Gọi cho chúng tôi theo số 1300 428 364
  2. Gửi email cho chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu trên trang này
  3. Viết thư cho chúng tôi: Haven; Trang chủ, An toàn
    Phản hồi và Khiếu nại
    Hộp thư bưu điện 212,
    Bendigo, VIC 3552
 
Chúng tôi tôn trọng bạn quyền và quyền riêng tư.
 

Cung cấp phản hồi

Tìm kiếm