Hãy đảm bảo rằng Javascript được bật cho các mục đích khả năng truy cập trang web

Che chở, hỗ trợ và
nhiều hơn nữa

Chúng tôi là một tổ chức Vì Mục đích và là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê nhà ở và người vô gia cư tích hợp duy nhất ở Úc.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Về Haven; Trang chủ, An toàn

Trong một thế giới tồn tại tình trạng vô gia cư và khủng hoảng nhà ở, chúng tôi kết nối mọi người với các lựa chọn nhà ở và hỗ trợ tích hợp để họ có thể tìm và giữ một nơi để gọi là nhà.

Bạn cần hỗ trợ ngay lập tức?

Nếu bạn là người vô gia cư hoặc đang gặp khủng hoảng về nhà ở mà không có nơi nào để đi, vui lòng gọi cho chúng tôi.

1300 428 364

Ngoài giờ gọi 1800 825 955

Tin tức và cập nhật mới nhất

Haven khác; Trang chủ, Dịch vụ an toàn

Tìm kiếm