Uistite sa, že je povolený Javascript na účely prístupnosť webových stránok

Špecializované bývanie pre invalidov

Active SDA vyvíja a dodáva bývanie pre ľudí, ktorí majú nárok na špeciálne ubytovanie pre zdravotne postihnutých (SDA) financované z NDIS.

Multidisciplinárny tím Active SDA má bohaté skúsenosti s chápaním bytových potrieb ľudí so zdravotným postihnutím.

Vyvíjame a dodávame vysoko kvalitné zákazkové domy, jednotky, byty a možnosti spoločného bývania navrhnuté v súlade s dizajnovým štandardom SDA a v súlade s praktickými normami NDIS.

Jednotliví účastníci a obhajcovia NDIS nás môžu zapojiť do pomoci s nájdením a presťahovaním sa do obydlia SDA.

Vlastníci nehnuteľností SDA nás môžu zapojiť do poskytovania služieb v oblasti dodržiavania SDA, nájmu a správy majetku.

disability housing

Vyhľadávanie