Uistite sa, že je povolený Javascript na účely prístupnosť webových stránok

Služby

Ak zažívate alebo ste ohrození bezdomovectvom, ponúkame vám celý rad podporných služieb, ktoré vám pomôžu získať strechu nad hlavou. 

Emergency Assistance

Finančná asistencia

Ak máte finančné problémy a snažíte sa platiť nájom, účty alebo zvládať každodenné výdavky, môžeme vám v tomto období pomôcť.​

Case coordination

Koordinácia prípadov

Spolupracujeme s ďalšími organizáciami komunitných služieb vo vašej oblasti, aby sme vám poskytli podporu, ktorú potrebujete, v závislosti od vašich okolností.

Bývanie

Môžeme pomôcť so zabezpečením alebo udržiavaním súkromného prenájmu, prístupom k dostupnému bývaniu alebo bývaniu pre tých, ktorí majú špecifické okolnosti, ktoré si vyžadujú osobitnú podporu.

Outreach

Aktívne vyhľadávame a podporujeme ľudí, ktorí sú chronicky bezdomovci alebo ťažko spia, a pomáhame im získať prístup k núdzovému ubytovaniu, bývaniu a podporným službám, ktoré potrebujú.

Vyhľadávanie