Uistite sa, že je povolený Javascript na účely prístupnosť webových stránok

Správy

Aktívne pracujeme za lepšiu spoločnosť, v ktorej má každý možnosť robiť zmeny k lepšiemu. Prečítajte si niektoré z našich výskumov a správ a zistite viac o práci, ktorá nám mení život, a o sociálnom dopade, ktorý to má nielen na našich nájomníkov, ale aj na širšiu komunitu.

All Haven; Domov, Bezpečné správy

Správa o sociálnom vplyve

Poverili sme nezávislú agentúru pre sociálny vplyv, Think Impact, aby vykonala hodnotenie sociálnej návratnosti investícií (SROI) Sidney Myer Haven s cieľom určiť spoločenskú hodnotu vytvorenú projektom.

Výročné správy

Prečítajte si našu najnovšiu výročnú správu a vplyv, ktorý sme dosiahli na ľudí a komunity, ktoré podporujeme.

person writing on white paper

Finančné správy

Pozrite si naše auditované finančné správy za finančný rok 2019-2020

Vyhľadávanie