Uistite sa, že je povolený Javascript na účely prístupnosť webových stránok

Pohybujúce sa na

Náš program súkromného prenájmu pre ženy a deti unikajúce pred rodinným násilím vyhral v roku 2019 ocenenie Australasian Housing Institute Leading Innovation Award vo Victorii a od spustenia programu financoval hlavný prenájom 159 nehnuteľností.

Moving On, ktorý pôsobí prevažne v regióne a na vidieku štátu Victoria, umožňuje ženám, ktoré unikajú pred násilím v rodine, získať prístup k bezpečnému prenájmu. Klienti si od nás prenajímajú nehnuteľnosť do podnájmu za nižšie trhové nájomné na dobu až 12 mesiacov, potom majú možnosť vziať si nehnuteľnosť do súkromného prenájmu.

Zo žien a detí, ktoré boli podporené prostredníctvom programu Moving On, veľká väčšina prešla po skončení obdobia hlavného prenájmu na súkromný prenájom nehnuteľností.

V rokoch 2016 – 2017 sme boli jednou z iba štyroch agentúr komunitného bývania, ktoré sme vybrali na poskytovanie programu head-leasingu vo Victorii ako súčasť fondu rýchleho bývania pre rodinné násilie v reakcii na zistenia Kráľovskej komisie pre rodinné násilie.

Na rozdiel od iných agentúr je náš prístup k úspešnému dodaniu nášho programu head-leasingu úplne zameraný na klienta, pričom obete-preživší sú priamo zapojené do získavania a výberu ich prenajatého majetku.

Vyhľadávanie