Uistite sa, že je povolený Javascript na účely prístupnosť webových stránok

Náš tím

Sme hrdí na to, že sme lídrami v komunite v oslovovaní a vyjadrovaní sa. Náš tím vedome, kolektívne a spoločne spolupracuje, aby pomohol tým najzraniteľnejším stať sa lepšou verziou seba samých. Sme v tom všetci spolu. 

Predstavenstvo

Naši riaditelia poskytujú silné riadenie a správcovstvo v mene našej širšej komunity. Usmerňujú našu organizačnú stratégiu, vedú nás k zodpovednosti a pomáhajú nám budovať vzťahy na zlepšenie nášho podnikania.

Tím výkonného manažmentu

Náš tím výkonného manažmentu dohliada na personál s takmer 200 ľuďmi a zabezpečuje, aby sme naďalej plnili svoj účel, ktorým je každoročne pomáhať tisíckam ľudí, ktorí sú bez domova alebo zažívajú bytovú krízu vo Victorii.  

The Haven; Domov, bezpečný tím

Naši ľudia sú tu na to, aby pozitívne ovplyvnili život našich klientov a nájomcov. Náš takmer 200-členný personál dodáva naše organizačné výsledky z našich štyroch hlavných kancelárií v Bendigo, Mildura, Preston a Geelong.

allstaff2019-83

Vyhľadávanie