Uistite sa, že je povolený Javascript na účely prístupnosť webových stránok

Náš tím

Sme hrdí na to, že sme lídrami v komunite v oslovovaní a vyjadrovaní sa. Náš tím vedome, kolektívne a spoločne spolupracuje, aby pomohol tým najzraniteľnejším stať sa lepšou verziou seba samých. Sme v tom všetci spolu. 

Predstavenstvo

Naši riaditelia poskytujú silné riadenie a správcovstvo v mene našej širšej komunity. Usmerňujú našu organizačnú stratégiu, vedú nás k zodpovednosti a pomáhajú nám budovať vzťahy na zlepšenie nášho podnikania.

Group Structure

Within Loddon Mallee Housing Services we are exploring initiatives to support the future growth of Haven Home Safe.

Tím výkonného manažmentu

Náš tím výkonného manažmentu dohliada na personál s takmer 200 ľuďmi a zabezpečuje, aby sme naďalej plnili svoj účel, ktorým je každoročne pomáhať tisíckam ľudí, ktorí sú bez domova alebo zažívajú bytovú krízu vo Victorii.  

The Haven; Domov, bezpečný tím

Naši ľudia sú tu na to, aby pozitívne ovplyvnili život našich klientov a nájomcov. Náš takmer 200-členný personál dodáva naše organizačné výsledky z našich štyroch hlavných kancelárií v Bendigo, Mildura, Preston a Geelong.

allstaff2019-83

Vyhľadávanie