ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Javascript ကိုဖွင့်ထားကြောင်းသေချာပါစေ ဝက်ဘ်ဆိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု

ဘဏ္counselာရေးအတိုင်ပင်ခံ

We get it – sometimes there’s financial difficulty and hardship in life. 

ဗစ်တိုးရီးယားတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏လမ်းညွှန်ချက်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်လာသည့်အခါ သင့်အား လမ်းကြောင်းမှန်သို့ညွှန်ပြနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

If you’re in need of some advice about how to manage your money or just need a chat with someone about financial matters, dealing with debt or budgeting better, then speaking to a Financial Counseller is a great place to start.

We’ve compiled a directory of organisations across Victoria who will be able to help you with this, normally free of charge.

  • Catholic Care Sandhurst Financial Counselling ဖုန်း  5438 1300 
  • Bendigo Family and Financial Services ဖုန်း 5441 5277 
  • Anglicare ဖုန်း 5430 1200 
  • North East Financial Counselling Program at Kildonan Uniting Care ဖုန်း 1800 002 992 
  • Mallee Family Care ဖုန်း  5023 5966

ရှာပါ