ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Javascript ကိုဖွင့်ထားကြောင်းသေချာပါစေ ဝက်ဘ်ဆိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု

အထူးကုမသန်စွမ်းအိမ်ယာ

Active SDA သည် NDIS မှရန်ပုံငွေပံ့ပိုးထားသော Specialist Disability Accommodation (SDA) အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသူများအတွက် အိမ်ရာများကို တီထွင်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

Active SDA ဘက်စုံ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် မသန်စွမ်းသူများ၏ အိမ်ရာလိုအပ်ချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းတွင် အတွေ့အကြုံ မြင့်မားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် စိတ်ကြိုက်အိမ်များ၊ ယူနစ်များ၊ တိုက်ခန်းများနှင့် SDA Design Standard နှင့်အညီ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီး NDIS လက်တွေ့စံနှုန်းများနှင့်အညီ မျှဝေထားသော နေထိုင်မှုရွေးချယ်စရာများကို တီထွင်ပြီး ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

တစ်ဦးချင်း NDIS ပါဝင်သူများနှင့် ထောက်ခံသူများသည် SDA နေအိမ်သို့ ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြောင်းရွှေ့ရာတွင် ကူညီပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ပါဝင်ကူညီနိုင်ပါသည်။

SDA ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်များသည် SDA လိုက်နာမှု၊ ငှားရမ်းမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါသည်။

disability housing

ရှာပါ