សូមប្រាកដថា Javascript ត្រូវបានបើកសម្រាប់គោលបំណង ភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន

ផលប័ត្រចម្រុះនៅទូទាំង Victoria

គម្រោងរបស់យើងមានចាប់ពីស៊ីឌនីមីយហេវែនដែលទទួលបានពានរង្វាន់ហើយវាជាគំរូនៃការគាំទ្ររហូតដល់ការគិតគូរឡើងវិញអំពីលំនៅដ្ឋានសង្គមនៅវ៉ាតថលវូដខារ៉ាមដុននិងការផ្តល់ជូននូវការអភិវឌ្ន៍លំនៅដ្ឋានពិការភាពកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីនៅហ្វីតរ៉យខាងជើង។ 

Haven; ផ្ទះមានសុវត្ថិភាពអាចផ្តល់ជូនតាមគម្រោងជាច្រើន។ ពីផ្នែករងចំនួន ១ ធី ២ ធី ១០០ លានការអភិវឌ្ន៍អាផាតមិនខ្នាតធំដូចជាអគារយូនីធី ១៥១ ដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខរហូតដល់កញ្ចប់ផ្ទះគំរូនិងផ្ទះឯកទេសខ្នាតតូច។

គម្រោងថ្មីៗ

គម្រោង New Epping បានចាប់ផ្តើមសាងសង់លើអាផាតមេនជួលថ្មីដែលមានលក្ខណៈសង្គមនិងតម្លៃសមរម្យចំនួន ១៥១ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ new ថ្មីនេះ។ សង្គមថ្មីទាំងនេះ…
ទំព័រដើមគម្រោង Wattlewood, Carrum Downs គឺជាការគិតឡើងវិញអំពីលំនៅដ្ឋានសង្គមដែលមានតំលៃទីផ្សារនៃភាគហ៊ុនដែលបានរក្សាទុកចំនួន ១TP២T៤៥ លានដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ ...
ស៊ីដនីមីយឺហែនគឺជាគម្រោងលំនៅដ្ឋានសង្គម ១ ធីធី ២ ធី ៧.៥ លាននៅប៊ិនឌីហ្គោដែលផ្តល់ជូនលំនៅដ្ឋានមានស្ថិរភាពតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បុគ្គលដែលមានវិបត្តិនិងគំរូនៃការគាំទ្រសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន…
គម្រោង Smythe Place គឺជាអគារអាផាតមិនតូចមួយនៅកណ្តាល Geelong ដែលផ្តល់នូវលំនៅដ្ឋានមានស្ថិរភាពនិងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវនៅតំបន់ Barwon ។ ហាវែន…
គម្រោងផ្លូវថ្នល់គឺជាការអភិវឌ្ property ទ្រព្យសម្បត្តិ ១ ធីធី ២ ធី ៣៤.៥ លាននៅចំកណ្តាលដុនខាសដែលផ្តល់នូវលំនៅដ្ឋានដែលមានសុវត្ថិភាពរយៈពេលវែងសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអ្នកនៅលីវគ្រួសារនិង ...

ស្វែងរក