សូមប្រាកដថា Javascript ត្រូវបានបើកសម្រាប់គោលបំណង ភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រ

ព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

Latest media releases

For all media commentary or requests for interviews contact Sue Masters, Communications and Marketing Director on 0448 505 517 or email sue.masters@hhs.org.au.

We can provide spokespeople on behalf of Haven; Home, Safe for commentary on issues and developments in housing and homelessness in Victoria including government policy, crises, affordable housing, SDA (Specialist Disability Accommodation), housing development, state/national campaigns and local issues in our areas of operation (Bendigo, Melbourne, Mildura and Geelong).

Latest news

Victoria ដើម្បីបញ្ចូលការចាក់សោរយៈពេល ៧ ថ្ងៃចាប់ពីពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ

រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបានប្រកាសពីការបិទឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចង្កោមដែលកំពុងកើនឡើងនៅជាយក្រុងភាគខាងជើងនៃទីក្រុងមែលប៊នដែលមានកន្លែងប៉ះពាល់។

អាន​បន្ថែម "

Our videos

Our stories

ស្វែងរក