សូមប្រាកដថា Javascript ត្រូវបានបើកសម្រាប់គោលបំណង ភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រ

ទីជម្រកការគាំទ្រនិង
ច្រើនទៀត

យើងគឺជាអង្គការសម្រាប់គោលបំណងនិងជាអ្នកផ្តល់សេវាជួលនិងផ្ទះគ្មានតម្លៃសមរម្យរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយគត់របស់អូស្រ្តាលី។

តើ​យើង​អាច​ជួយ​អ្នក​ដោយ​របៀបណា​?

អំពីហាវ៉េន; ផ្ទះ, សុវត្ថិភាព

នៅលើពិភពលោកដែលមានភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងវិបត្តិលំនៅដ្ឋានយើងភ្ជាប់មនុស្សជាមួយនឹងជំរើសលំនៅដ្ឋាននិងការគាំទ្ររួមដើម្បីពួកគេអាចរកនិងរក្សាទុកកន្លែងដើម្បីហៅផ្ទះ។

តើអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ទេ?

ប្រសិនបើអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងឬមានវិបត្តិផ្ទះសម្បែងដែលគ្មានកន្លែងណាសូមទូរស័ព្ទមកយើង។

1300 428 364

បន្ទាប់ពីរាប់ម៉ោងសូមទូរស័ព្ទមកលេខ ១៨០០ ៨២៥ ៩៥៥
មើលសេវាកម្មក្រោយម៉ោង

ព័ត៌មានថ្មីៗនិងបច្ចុប្បន្នភាព

Haven ផ្សេងទៀត; ផ្ទះសេវាកម្មសុវត្ថិភាព

ស្វែងរក

HHSBlueHeart

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ជំនួយ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយផ្នែកលំនៅឋាន សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ការិយាល័យដែលនៅជិតតំបន់ដែលអ្នកមានទីតាំងនៅ៖

បេនឌីហ្គោ - bendigointake@hhs.org.au

ព្រីស្តុន - iapmetro@hhs.org.au

មីលឌូរ៉ា - iapmildura@hhs.org.au