Βεβαιωθείτε ότι η Javascript είναι ενεργοποιημένη για σκοπούς προσβασιμότητα στον ιστότοπο

Αναφορές

Εργαζόμαστε ενεργά για μια καλύτερη κοινωνία, όπου όλοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν αλλαγές προς το καλύτερο. Διαβάστε μερικές από τις έρευνες και τις αναφορές μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δουλειά που αλλάζει τη ζωή που κάνουμε και τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει αυτό όχι μόνο για τους ενοικιαστές μας, αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα.

All Haven? Αρχική σελίδα, Ασφαλείς αναφορές

Έκθεση Κοινωνικών Επιπτώσεων

Αναθέσαμε σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό κοινωνικών επιπτώσεων, Think Impact, να διεξάγει μια αξιολόγηση κοινωνικής απόδοσης επένδυσης (SROI) του Sidney Myer Haven για να καθορίσει την κοινωνική αξία που δημιουργείται από το έργο.

Ετήσιες αναφορές

Διαβάστε την τελευταία Ετήσια Έκθεσή μας και τον αντίκτυπο που κάναμε στους ανθρώπους και στις κοινότητες που υποστηρίζουμε.

person writing on white paper

Οικονομικές εκθέσεις

Αναθεωρήστε τις ελεγμένες οικονομικές μας εκθέσεις από το οικονομικό έτος 2019-2020

Αναζήτηση