Βεβαιωθείτε ότι η Javascript είναι ενεργοποιημένη για σκοπούς προσβασιμότητα στον ιστότοπο

Υπηρεσίες ακινήτων HIVE

Μια κοινωνική επιχείρηση

Το HIVE απασχολεί ένα μείγμα ώριμων, έμπειρων εργαζομένων και ενθουσιωδών νέων, με μοναδικό σκοπό είτε να ενταχθεί στο εργατικό δυναμικό για πρώτη φορά είτε να συνεχίσει να παραμένει στο εργατικό δυναμικό.

Το προσωπικό μας έχει έρθει να δουλέψει για εμάς με μια ποικιλία διαφορετικών υποβάθρων, εμπειρίας και ικανοτήτων, αλλά το μόνο πράγμα που τους συνδέει όλα είναι το πάθος τους να βοηθήσουν τους άλλους και να συμβάλουν θετικά.

Αναζήτηση