Βεβαιωθείτε ότι η Javascript είναι ενεργοποιημένη για σκοπούς προσβασιμότητα στον ιστότοπο

Η ομάδα μας

We are proud to be leaders in the community in speaking up and speaking out. Our team work consciously, collectively and collaboratively together to help the most vulnerable to become better versions of themselves. We are all in this together. 

Διοικητικό συμβούλιο

Οι διευθυντές μας παρέχουν ισχυρή διακυβέρνηση και διαχείριση για λογαριασμό της ευρύτερης κοινότητάς μας. Καθοδηγούν την οργανωτική μας στρατηγική, μας κρατούν υπόλογους και μας βοηθούν να οικοδομήσουμε σχέσεις για τη βελτίωση της επιχείρησής μας.

Εκτελεστική ομάδα διαχείρισης

Our Executive Management Team oversee a staff of nearly 200 people and ensure that we continue to deliver our purpose of assisting thousands of people each year who are homeless or experiencing housing crisis in Victoria.  

The Haven; Home, Safe team

Our people are here to make a positive difference to our clients’ and tenants’ lives. Our nearly 200-strong staff deliver our organisational outcomes from our four main offices in Bendigo, Mildura, Preston and Geelong.

allstaff2019-83

Αναζήτηση