Molimo provjerite je li omogućen Javascript za potrebe dostupnost web lokacija

Outreach usluge

Naša mobilna asertivna terenska vozila, HeyVan u Bendigu i HeyYou-t na Swan Hillu, pružaju ranu intervenciju kako bi se smanjio psihosocijalni utjecaj grubog spavanja.

Timovi aktivno traže i podržavaju ljude koji su kronično beskućnici ili teško spavaju, pomažući im da pristupe hitnom smještaju, smještaju i uslugama podrške koje su im potrebne.

HeyVan

HeyVan je asertivna mobilna terenska služba koja djeluje iz našeg ureda u Bendigu i podržava ljude koji teško spavaju u gradu i na širem području Bendiga.

heyyou.t

HeyYou-t

HeyYou-t je siguran prostor u kojem se grubi pragovi mogu povezati s timom za bespomoćne terenske reakcije. Nosi osnovnu hranu i neophodne predmete i zaustavlja se na nekoliko poznatih lokacija u regiji Swan Hill.

Pretraži